Konvička služby s.r.o.
 • Malá Dlážka 14
 • 750 02 Přerov
 • Informace:
 • Tel.: 777 555 608
 • Fax.: 581 702 224

Více informací
23.05.2011

Zprovoznění nového webu
Dnešním dnem jsme zprovoznili nové webové stránky firmy. Věříme, že vám poskytnou veškeré potřebné informace.

Údržba zeleně

Zelená přírodní plochy ať ve městě nebo soukromé zahradě jsou nezbytnou součástí našeho života a její vzhled vytváří image majitele. Není rozdílů zdali se jedná o veřejnou plochu, nebo o soukromou zahradu. Každá zahrada, park, dětské hřiště jezírko nebo kašna vyžaduje odbornou údržbu po celý rok.


 • Vyhrabání a vyčištění travnatých ploch od odpadků, exkrementů po roztátí sněhu
 • Příprava ploch pro výsadbu letniček
 • Vyčištění vodních ploch
 • Údržba živých plotů
 • Chemické ošetření stromů a keřů
 • Sečení a hnojení trávníků
 • Likvidace posečené trávy a větví
 • Doplňování mulčovací kůry
 • Čištění zadlážděných ploch od prorůstající trávy
 • Výměna písku v dětských pískovištích
 • Zazimování automatických závlahových systémů
 • Údržba veřejného mobiliáře (lavečky odpadkové koše, a pod)
 • Opravy herních prvků dětských hřišť
 • Frézování pařezů
 • Drcení větví
 • Prořezání stromů
 • Kácení stromů
 • Rizikové kácení stromů